RPG

-je skratkou z anglického výrazu Role-Playing Game. Označuje počítačovú hru zameranú na vývoj postavy ovládanejch hráčom, obvykle s dlhým a prepracovaným dejom, často obsahujúcim aj nepovinné časti a odbočky od hlavnej príbehovej línie. V drvivej väčšine prípadov je zvyšovanie úrovne (levelu) postavy založené na získavaní skúsenostných bodov.