Simulátory

Snažia sa o simuláciu skutočných vecí z reálneho života.
Existujú vo viacerých podkategóriách, ako napríklad: letecké, automobilové vlakové či obchodné. Niektoré dokonca simulujú samotný život (The sims, singles)