Závodné hry

Do tejto kategórie sú zaradené predovšetkým automobilové hry. Na rozdiel od simulátorov sa kladie väčší dôraz na hrateľnosť a zábavu, ako na vernú simuláciu (napr. Need for Speed).